Funny & Fails

Những câu chuyện hay nhất với Vlad và Nikita!31:33

Vlad và Niki 407.107.315 views

Hãy đăng ký! Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/ Ứng dụng Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita Ứng dụng App Store: https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407 Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/ Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Comments